1. ...

  ...  ...  ....

  ɿ

  ...  ...  ...  ...
  ...

  .. Կ

  ... ...

  ..

  ...  ...  ...  ...  ...

  ... Կ

  ...
  ...

  ..

  ...
 2. Reem

  []
 3. Alforati
 4. Fantasy  ..
 5. ٱ ٱٱ  ...  ...