ڪ ..

 1. ڪ ..


  ..

  ڪ ڪ ..

  ڪ ..?

  ..?

  ..  7
  7
  ڪ ..  ..,,/