منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع قصه مع ابیات

 1. بواسطة المراسل

  یحکی فی مره وحده یهودیه نزلت اعلان بالجریده /ای واحد یجیب علیهه بیت ابوذیه تتزوجه وکانت ثریه طبعا و وصل الخبر لواحد من اخواننا فحکی هاذه البیت و کان اسمها رجینه
  رجینه حگوگ البصدرج وشیعای
  متت محد دری بموتی وشیعای
  خذیلچ رجل شلشاوی وشیعای
  وصاحی جعفری وبیده وصیه
  قرات البیت لم یعجبها ورمته فی سلة القمامه
  وصل الخبر الی شخص اخر یدعی مزعل وکان راکب البلم ویجدفوله الغلمان وفی هاذه اللحظه اجن بنات اثنین وفی ید کل وحده یود للماء وکان الاخ سارح فی رجینه ماذا یقول فیها وعینه علی الفتیات وهو مایدری فانتبهت احدی الفتیات وقالت لاختها ساره بسرعه/فقال اخونه مزعل
  بالیمنه خزر وغضب یساره
  وکل اهل الهوی عندچ یساره
  زمی عن وجه مزعل یساره
  برجینه مبتلی و روحی شجیه
  قرات البیت رجینه ولم یعجبها ورمته فی سلة القمامه
  وصل الخبر الی رجل اخر وکانت دیانته من الصابئه فقال انا اعلم ماذا ترید وقال
  سطر مرکب غرامی بسد وسنه
  وفمهه ینتفذ لیلو وسنه
  عیت ما تبی شیعه وسنه
  تبی صبی رجینه الخیبریه
  اجه علی مرامهه البیت وقبلت بالزواج من سعید الحظ
  علی هاذه النحو وصلتنی القصه ونقلتها واتمنی ان تعجبکم