ٿ ڪ טּ

 1. priɴce-αlirαq

  ٿ ڪ טּ

  { ٿ ڪ טּ }~


  ٿٿڪ ..
  ۅٿ ٿڪڪ טּ ..
  ۅٿ ۅﮧ ٿٿ ٿڪڪ ..
  ۅٿ ڪ ۅ ۅﮧ ..
  ۅٿ ﮧ ..
  ٿڪ . . !  ڪ ٿڪۅ ..
  ۅڪ ۅ ..
  ﮧ ٿ ۅ ڪ ڪ ..
  ۅ ﮧ ڪ ۅ ..
  ٿ ٿڪ טּ ڪ ..


  ڪ { ﮧ } . ڪ { } ..
  ۅ ٿ ﮧ ٿ טּ ﮧ ۅٿۅ ۅ ..
  { } ۅ { } ..
  . . { } ۅ { } .. ۅ ۅۅ{ ۅڪ } ۅ { ۅ } . .
  ڪڪ ..
  ۅٿ ڪ ﮧ ۅ ..
  ۅٿۅ ڪ טּ ۅٿ ..
  ۅٿڪ ۅ ﮧ ٿڪ ..
  ۅٿ ﮧ טּ ٿڪ ..
  ۅٿۅ ڪ ..  ٿڪ . . !  טּ { } ۅ { } ..
  ۅ ۅۅ { ۅڪ } ۅ { ۅ } ..
  ۅטּ ڪ ڪ ۅ ..
  ]
  ڪ ڪ ٿﮧ ڪ ﮧ ٿ ٿ ..  { ۅטּ ٿ ۅ .. ڪ טּ ڪ }  ٿٿڪ ۅ ۅ .. ۅ ڪﮧ ..
  ۅٿ ڪ ۅ ..
  ۅٿ ڪ ۅ ..
  ۅٿ ڪ ۅ ..
  ۅٿٿ ۅ .. ۅ { ۅ } ۅ { ۅ } ..
  ۅڪڪ ۅٿ ڪﮧ ٿٿ ۅﮧ ڪ ..
  ۅٿ ٿڪ ..  ٿڪ . . !  טּ ڪ טּ ٿﮧ טּ ڪ . . !
  טּ ڪ ٿ ..
  ٿڪۅ ﮧ ..
  ۅ ۅ ڪۅ ..
  ۅ ۅ ..
  ]
  ٿ ۅ ٿٿۅ { } ..
  ٿٿڪ .. ۅٿ ڪ ۅٿ ٿ ..  טּ ۅ ڪ ڪ ..
  ڪ ۅ ڪٿ ڪﮧ ..
  ۅ ڪ ڪ .. ..


  { ٿڪ }{ טּ ڪ } .. ٿٿۅ ۅ טּ ۅٿ ٿٿ ڪ ..
  ۅ ڪ ۅ ٿڪטּ ۅ ۅٿ .. ٿ .. ۅٿ ..
  ۅ ڪ ..
  ۅٿٿ ڪ ڪٿ ..  ٿڪ . . !  ڪ ٿ ۅ ڪ ﮧ ..
  ڪ טּ ڪ ۅ ..
  ﮧ .. ٿ טּ .. !
  ۅﮧ !
  ۅٿ ۅٿٿטּ טּ ڪ ﮧ ٿ טּ ﮧ ..
  ڪ ٿ .. ۅڪ ۅ ..
  ڪ טּ טּ ٿۅ ڪ .. ۅ ٿڪ ٿ ٿ ٿۅ ..
  ٿ ۅۅ טּ ٿ ڪ ۅٿ ڪ טּ ..
  ٿڪ ڪ טּ { טּ } ۅטּ טּ { טּ } ..ۅڪ ڪ ..


  { ٿ ڪ טּ }~